Konieczność pogodzenia wzrostu gospodarczego i sprawiedliwego podziału zasobów w nowym modelu rozwoju zaczęła być zauważalna od lat 70., kiedy to zorientowano się, że koncepcja klasycznego rozwoju wywiera nieuchronny wpływ na szybkie pogarszanie się systemów naturalnych.
Zrównoważony rozwój jest ciągłym procesem, który wiąże się z potrzebą łączenia trzech podstawowych i nierozłącznych aspektów rozwoju: środowiskowego, ekonomicznego i społecznego.
Naturaverde Bio od zawsze zwraca szczególną uwagę na te kwestie i z tego powodu wykorzystuje w swoich procesach produkcyjnych zaawansowane technologie z myślą o poszanowaniu planety, oraz naturalne surowce organiczne certyfikowane przez najbardziej prestiżowe instytuty.
Nasza oferta organiczna Bio wywodzi się z pewności procesów certyfikowanych przez instytucje europejskie, dlatego wykorzystujemy i badamy dla naszych produktów jedynie surowce pochodzące ze zrównoważonych upraw, jako niezbędny warunek zapewniający stabilność coraz bardziej zużywanego ekosystemu.
Wizja ta opiera się na starannych i precyzyjnych badaniach nad surowcami, z których korzystamy, dzięki czemu uzyskaliśmy najwyższe certyfikaty niezawodności dla naszych produktów: kwestia najwyższej wagi dla teraźniejszości i przyszłości ludzkości.